Gebrek aan persoonlijk contact grootste bezwaar tegen e-consult

Interessant artikel, bron: Skipr

Steeds meer huisartsen en medisch specialisten bieden een e-consult aan, maar daar wordt nog nauwelijks gebruik van gemaakt. Gebrek aan persoonlijk contact en de beperkte mogelijkheden om door te vragen zijn de voornaamste bezwaren. Dat blijkt uit onderzoek van Nictiz en het NIVEL, uitgevoerd in het kader van de eHealth-monitor 2017 onder leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van NIVEL.

Wat is een e-consult?

Uit de inleiding van het onderzoek blijkt dat een e-consult wordt gedefinieerd als de mogelijkheid om via een website of per e-mail een vraag te stellen. Dit wordt gezien als een alternatief voor een telefonische consult.

Geen wonder dat mensen bij dergelijke e-consults het persoonlijke contact missen. Je moet een vraag intikken, wachten op antwoord en dan verder met je leven. Er is totaal geen interactie.

Logisch ook dat een van de andere belangrijke bezwaren tegen het e-consult is dat je niet kunt dóórvragen. Het is een kwestie van een vraag en een antwoord, en dat is het dan. Terwijl het zo in een gesprek niet werkt. Het antwoord leidt meestal weer tot een volgende vraag, of sterker nog, het antwoord is zelf meestal een vraag om meer informatie.

We kunnen wel met z’n allen willen meegaan in de technologische ontwikkelingen, maar laten we het dan goed doen. Laten we er dan voor zorgen dat je op afstand een écht gesprek kunt voeren. Dat je elkaar kunt horen en zien, alsof je fysiek tegenover elkaar zit.

e-consult WeSeeDo Hallo Dokter

Meerwaarde van het e-consult

Als meerwaarde van het e-consult wordt genoemd dat je het kunt doen wanneer het jou uitkomt en dat je kunt nadenken over de vraag die je wilt stellen. Ook qua gebruiksgemak verwachten zorggebruikers over het algemeen weinig problemen. Zo denkt meer dan de helft dat een e-consult eenvoudig te doen en makkelijk te leren gebruiken is.

Uit de resultaten blijkt dat zorggebruikers vaak niet goed weten of een e-consult bruikbare informatie geeft, goed werkt en betrouwbaar is, aldus de onderzoekers.

Gewoontes

Ook spelen oude gewoontes volgens Nictiz mogelijk een rol bij het geringe gebruik. Zorggebruikers zijn gewend om te bellen voor het maken van een afspraak en maken daarom geen gebruik van de digitale mogelijkheden.

Nictiz pleit voor meer bekendheid over de beschikbare e-health-toepassingen. Een taak voor de zorgverleners, stelt de organisatie. Zorggebruikers moeten niet alleen op de hoogte zijn van de mogelijkheid van een e-consult, maar ook weten wat het betekent en hoe het werkt.

WeSeeDo is technisch partner van Hallo Dokter, voorloper als het gaat om e-consulting in de zorg.

Bron: Skipr