Column: Medity zet WeSeeDo in voor online videoconsults

15 maart 2018

Medity online video consult

Sinds januari 2018 zetten de bedrijfsartsen van Medity Medische Diensten WeSeeDo in voor online video consults met cliënten. Jaap Adamse, directeur van Meneer Regezma, schreef hierover in Kijk op het noorden een column. We delen dit graag met je!

“Help, de bedrijfsarts verzuipt!”

Is online videoconsult de oplossing?

 

Er is een tekort aan bedrijfsartsen, en dat probleem dreigt alleen maar groter te worden. De gemiddelde leeftijd van bedrijfsartsen in Nederland is 55,5 jaar. Op basis van leeftijd zal de komende jaren dan ook ongeveer 70% van het bedrijfsartsen uitstromen (onderzoek Nivel). Daarentegen is de vraag naar bedrijfsartsen sterk toegenomen, o.a. door de invoering van de nieuwe Arbowet in juli 2017.
In de vernieuwde Arbowet wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraal. De rol en invloed van de bedrijfsarts is beduidend groter geworden. Naast de medische keuringen, krijgt de arts bijvoorbeeld ook een grotere adviserende rol op het gebied van verzuimbegeleiding.

Het tekort aan bedrijfsartsen kan deels worden opgelost met taakdelegatie. Dat ligt echter zeer complex vanwege het medische aspect en de strenge privacyreglementen.
De oplossing kan echter ook in de technische hoek worden gezocht: online videoconsult van de bedrijfsarts.
Iedereen kent waarschijnlijk Skype of FaceTime. De bedrijfsarts mag deze online tools vanwege privacy niet gebruiken voor een consult. Het gaat immers om medische gegevens en die mogen niet op een onbekende plek worden opgeslagen.

Wij zijn zijdelings betrokken bij een landelijke primeur. Twee Groningse ondernemingen, Medity Medische Diensten en WeSeeDo hebben de handen ineen geslagen en sinds januari jl. kunnen bedrijfsartsen van Medity gebruik maken van WeSeeDo Online Video Consult.

Het is een gebruiksvriendelijk systeem, zowel voor de bedrijfsarts als de zieke werknemer. Met één klik start je meteen een videogesprek. Maar nog belangrijker is dat WeSeeDo helemaal niets opslaat. Daarom mag een bedrijfsarts deze video-tool gebruiken voor een medisch consult.
Het systeem is zo ingericht, dat de bedrijfsarts als het ware een online-wachtkamer heeft, met alles er op en aan.

Deze online-oplossing zal uiteraard nooit een fysieke consult van de bedrijfsarts kunnen vervangen. Die blijven altijd nodig. Echter, in vele gevallen kan een online videoconsult toereikend zijn en dat scheelt de bedrijfsarts en de werknemer veel tijd. Dit levert een efficiëntere werktijd en een kwalitatievere inzet van de bedrijfsarts op, zoals deze in de nieuwe Arbowet bedoeld is.

De ervaringen zijn tot nu toe zeer positief, zowel van de bedrijfsarts als van de werknemer. Daarom is het niet verwonderlijk dat er veel belangstelling is voor deze innovatieve dienstverlening.

Meer weten over hoe WeSeeDo werkt? Lees dan snel verder. Graag met ons verder praten? Laat het ons weten!